Projekt dobiega końca i nastąpił czas podsumowania działań. Wspólnie z koordynatorami i dyrektorami placówek objętych wsparciem dokonaliśmy podsumowania naszych działań. Zrobiliśmy to podczas wspólnego wyjazdu do Krakowa. Był to czas ewaluacji przedsięwzięcia. W ramach wyjazdu udaliśmy się z wizytą studyjną do Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ” na ul. Tynieckiej 6. Tam Dyrektor szkoły zapoznał nas ze strukturą placówki i zapleczem dydaktycznym w pracy z uczniem niewidomym i słabowidzącym.

Znaleźliśmy także czas na zwiedzanie dawnej stolicy Polski.

Skip to content