W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Lublinie kontynuuje swoją działalność do 30 września 2023 r.

Nasza działalność obejmować będzie:
• konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów,
• konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów,
• konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców,
• rady szkoleniowe,
• instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego,
• lekcje modelowe,
• wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych,
• sieć współpracy.

Skip to content