Bądźmy razem – edukacja włączająca edukacją przyszłości.

Fundusze Europejskie, wiedza edukacja rozwój, zdjęcie ilustracyjne

Gmina Lublin realizuje projekt

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych.

W ramach grantu objęte zostanie wsparciem 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie został wyznaczony do roli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji: 1 listopada 2021r. – 30 czerwca 2023r.
Wartość projektu: 944 410,00 PLN

Skip to content