Fundusze Europejskie, wiedza edukacja rozwój, zdjęcie ilustracyjneCelem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego jest wsparcie szkół/przedszkola ogólnodostępnych w pracy z klasą/grupą zróżnicowaną poprzez pełne włączenie każdego dziecka w proces kształcenia. Odbywa się to między innymi poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu zgodnie z potrzebami i możliwościami każdego dziecka.

Wypożyczalnia oferuje wsparcie ze strony specjalisty ds. technologii wspomagających w zakresie doradztwa podczas doboru sprzętu, instruktażu korzystania z danego urządzenia, wypożyczenia go oraz organizowania szkoleń na temat jego obsługi.

Wykaz sprzętu – inwentarz

Wykaz sprzętu – prezentacja

Regulamin wypożyczalni

Godziny pracy wypożyczalni
Terminy do ustalenia z ekspertem ds. technologii wspomagających

Skip to content