Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej scwew.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-07
Data ostatniego wpisu: 2023-07-01

European Internet InclusionInitiative – test wykonalności
http://checkers.eiii.eu
Strona spełnia wymagania w 97,3%.

Strona internetowa posiada ułatwienia:
– przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
– przełączniki zmiany kontrastu

Opublikowane fotografie posiadają opis alternatywny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Skip to content