SCWEW Lublin – utrzymanie trwałości efektów projektu

W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Lublinie kontynuuje swoją działalność do 30 września 2023 r. Nasza działalność obejmować będzie: • konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów, • konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów, • konsultacje indywidualne i

Skip to content