W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Lublinie „Bądźmy razem – edukacja włączająca edukacją przyszłości”.

Konferencję otworzyła lider SCWEW Pani Iwona Majewska, która powitała zaproszonych gości: Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin dr Mariusza Banacha, Panią Jadwigę Mach – Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miasta Lublin, Panią Ewę Dumkiewicz – Sprawkę Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Pana Mirosława Wójcika Wicekuratora Oświaty, Panią Agnieszkę Pietrykę – kierownika projektu SCWEW 1 i SCWEW 2 oraz Ekspertów ORE Panie Jolantę Nawrocką i Ewę Wojnicką, Panią Iwonę Nowakowską zastępcę – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania, Panią Edytę Baczewską – kierownika referatu ds. wdrażania projektów w Wydziale Oświaty i Wychowania, Panią Beatę Wójcik – wizytatora Kuratorium Oświaty i wszystkich zaproszonych gości. Konferencję rozpoczął występ uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz reprezentantów szkół objętych wsparciem SCWEW.

W części inauguracyjnej konferencji głos zabrali zaproszeni goście oraz prelegenci dr Tomasz Knopik z Katedry Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej UMCS, dr Renata Kołodziejczyk z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL oraz mgr Piotr Zdrojko – konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Druga część konferencji obejmowała podsumowanie przedsięwzięcia, którego dokonali ekspert ds. edukacji włączającej, koordynatorzy szkół objętych wsparciem oraz współpracująca ze SCWEW dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra.

Na zakończenie Lider Pani Iwona Majewska podziękowała dyrektorom i koordynatorom szkół objętych wsparciem za współpracę i zaangażowanie we wdrażaniu idei edukacji włączającej. Słowa podziękowania za pracę włożoną w realizację zadań projektowych skierowała również do zespołu SCWEW ekspertów i specjalistów.

Skip to content