21 listopada kadra SCWEW uczestniczyła w konferencji naukowej „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”.

Konferencja zorganizowana była przez Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Podczas konferencji eksperci z całej Polski reprezentujący różne środowiska rozmawiali o jakości edukacji włączającej. Starano się wypracować zasady wdrażania edukacji włączającej z pełną odpowiedzialnością za efektywne kształcenie dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content