„Wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD” było tematem kolejnego spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkanie odbyło się w dniu 7 grudnia b.r., skierowane było do nauczycieli szkół i przedszkola objętych wsparciem SCWEW w Lublinie, a także innych zainteresowanych nauczycieli, przeprowadzone zostało przez psychologa i pedagoga, pracowników Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie.

Leave a comment

Skip to content