Dnia 17 listopada zespół SCWEW uczestniczył w kolejnym spotkaniu z Panią Agnieszką Szwejkowską – psychologiem, mentorem i coachem.

Tym razem pani Agnieszka szczegółowo omówiła, jak powinna wyglądać efektywna superwizja oraz jakie narzędzia służą do jej przeprowadzenia. Szczególną uwagę zwróciła na budowanie właściwych relacji między uczestnikami superwizji oraz istotę informacji zwrotnej, która będzie służyła doskonaleniu pracy nauczyciela. Jesteśmy pewni, że przekazane wiadomości wykorzystamy podczas spotkań w ramach działalności SCWEW.

I już jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie!

Skip to content