IV etap zakończony

Wrzesień zakończył IV etap naszych działań projektowych. W każdej placówce objętej wsparciem przeprowadziliśmy: – rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych, – obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie. – konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, – wsparcie specjalistyczne dla rodziców dzieci/uczniów, – konsultacje eksperckie indywidualne i

Skip to content