Wrzesień zakończył IV etap naszych działań projektowych.

W każdej placówce objętej wsparciem przeprowadziliśmy:

– rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych,

– obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie.

– konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW,

– wsparcie specjalistyczne dla rodziców dzieci/uczniów,

– konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów,

– działania doradczo – szkoleniowe podejmowane w przedszkolu/szkole w zakresie podniesienia kompetencji pracowników tych placówek w zakresie podejmowania działań interwencyjnych.

Przed nami kolejny etap i kolejne działania:

– wizyta studyjna,

– utworzenie sieci współpracy i samokształcenia,

– modelowe zajęcia na terenie przedszkola i szkół ogólnodostępnych,

– szkolenie dla nauczycieli z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Leave a comment

Skip to content