W dniach 24 – 28 października b.r. zespół SCWEW w Lublinie wraz z dyrektorami i koordynatorami ze szkół i przedszkola ogólnodostępnych objętych wsparciem wzięli udział w wizycie studyjnej. Celem wizyty było zapoznanie z działaniami innowacyjnymi prowadzonymi przez Szkoły Podstawowe Nr 57 i Nr 69 w Gdańsku w zakresie edukacji włączającej uczniów z zespołem Downa i ze spectrum autyzmu. Wzięliśmy także udział w IV Międzynarodowej Konferencji „Migracja – wyzwania i potrzeby” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 57, uczestniczyliśmy w zajęciach otwartych w klasie zróżnicowanej.

Wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu SCWEW pozwoliła na spotkania z dyrektorami i nauczycielami gdańskich szkół ogólnodostępnych, wymianę doświadczeń, pomysłów i refleksji dotyczących zarówno sfery edukacyjnej, jak i organizacyjnej w edukacji włączającej.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy zaprzyjaźniony SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim. Zwiedziliśmy placówkę, wymieniliśmy się uwagami i spostrzeżeniami z dotychczasowej realizacji działań projektowych.
Sieć współpracy została zawiązana!

Leave a comment

Skip to content