W dniach od 9 -20 czerwca odbyły się konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie użytkowania sprzętu dostępnego w wypożyczalni SCWEW.

Zakres konsultacji obejmował:

  • usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • prezentację możliwości programów multimedialnych wspierających rozwój kompetencji społecznych, samodzielność u uczniów ze spektrum autyzm oraz programów wspierających pracę z dziećmi z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej;
  • prezentację narzędzi wspomagających rozwój motoryki dużej oraz rozwój koordynacji ruchowej;
  • prezentację możliwości powiększalnika ekranowego oraz programu powiększającego obraz na ekranie komputera z opcjami udźwiękawiającymi;
  • organizację modelu wsparcia poradnictwa technicznego.

W szkoleniu brali udział nauczyciele przedszkola i szkół objętych wsparciem SCWEW.
Szkolenie poprowadził ekspert ds. technologii wspomagających.

  

 

Skip to content