W czerwcu rozpoczęliśmy kampanię społeczną. Celem kampanii jest poszerzanie świadomości członków społeczności lokalnej dotyczącej zróżnicowanych potrzeb osób funkcjonujących w społeczności, przybliżanie aspektów związanych z budowaniem edukacji włączającej i włączającego środowiska lokalnego.

Bądźmy razem – edukacja włączająca edukacją przyszłości. 

 


SCWEW | Reportaż


SCWEW | Spot

 

Leave a comment

Skip to content