W dniu 10 czerwca 2022 r. zespół SCWEW uczestniczył już w drugim spotkaniu z Panią Agnieszką Szwejkowską – psychologiem, mentorem i coachem.

Spotkanie miało na celu omówieniu dotychczasowych doświadczeń z podejmowanych w ramach projektu działań. Mieliśmy możliwość podzielenia się z superwizorem uwagami  i spostrzeżeniami wynikającymi z indywidualnych i grupowych rozmów z nauczycielami i rodzicami współpracujących z nami placówek ogólnodostępnych. Uzyskaliśmy wsparcie w postaci cennych wskazówek do wykorzystania w dalszej realizacji projektu.

 

 

 

 

Leave a comment

Skip to content