W dniu 28 czerwca odbyły się 3 szkolenia na temat „Jak zwiększyć samodzielność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”.

Szkolenia prowadziła Pani Kinga Kowalik – trener z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Kursor” w Lublinie, specjalista w zakresie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele ze wszystkich placówek objętych wsparciem, w szczególności pracujący z uczniami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną lub zainteresowani tą tematyką, pedagodzy i psycholodzy, specjaliści.

 

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy mieli możliwość pozyskania teoretycznej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy w szkole.

 

Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

  1. Co to są zaburzenia ze spektrum autyzmu i niepełnosprawność intelektualna – w aspekcie klasyfikacji DSM-V i ICD 11.
  2. Charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Rodzina jako środowisko wsparcia osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w obszarze samodzielności (postawy, fazy akceptacji niepełnosprawności).
  4. Sposoby wsparcia i kierunki pracy edukacyjno-terapeutycznej w celu zwiększenia samodzielności i niezależności – edukacja jako droga do samodzielności osób z ASD i niepełnosprawnością intelektualną.
  5. Strategie eliminacji zachowań niepożądanych utrudniających rozwój samodzielności.

 

Leave a comment

Skip to content