W dniach od 04 – 08 kwietnia kadra SCWEW przeprowadziła zajęcia modelowe dla nauczycieli szkół i przedszkola objętych wsparciem. Celem zajęć była praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami.

Obserwujący zajęcia nauczyciele mogli zapoznać się z różnorodnymi formami pracy z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, właściwą organizacją zajęć, sposobami egzekwowania i oceniania pracy uczniów oraz budowaniem przyjaznego klimatu sprzyjającego nauce.

Leave a comment

Skip to content