Nasza kadra SCWEW oraz koordynatorzy szkół i przedszkola objętych wsparciem nieustannie doskonalą swoje kompetencje.

W dniach od 21.02.2022r. do 31.03.2022r. braliśmy udział w 45 godzinnym szkoleniu.

Tematyka szkolenia:

  1. Edukacja włączająca.
  2. Funkcjonowanie przedszkola/szkoły zgodnie z założeniami edukacji włączającej.
  3. Edukacja zdalna/hybrydowa w przedszkolu włączającym i szkole włączającej.

Natomiast w dniach od 04.04.2022r. do 29.04.2022r. uczestniczyliśmy w szkoleniu w wymiarze 90 godzin.

 Tematyka szkolenia:

  1. SCWEW jako instytucja wspierająca.
  2. Współpraca w pracy SCWEW.
  3. Planowanie pracy nauczyciela w szkole włączającej.
  4. Metody pracy w klasie zróżnicowanej.
  5. Ocenianie uczniów w klasie zróżnicowanej.
  6. Praca z dorosłymi.

Szkolenia organizowane były przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Leave a comment

Skip to content