W dniach od 1 do 8 kwietnia 2022r w szkołach i przedszkolu objętych wsparciem SCWEW odbywały się konsultacje w zakresie pracy z rodzicami.

W trakcie spotkań omówiono wybrane strategie współpracy z rodzicami, aby zoptymalizować działania służące dobru dzieci w realizacji idei edukacji włączającej. Omówiono różne problemy, z którymi spotkali się rodzice i nauczyciele w związku z pojawieniem się w szkole ogólnodostępnej dzieci z niepełnosprawnościami.

Poszukiwano różnych metod i form rozmowy z rodzicem na temat funkcjonowania ich dziecka w grupie rówieśniczej,  jego sukcesów i źródeł porażek w zakresie edukacji oraz w zakresie towarzyskim i społecznym.

Leave a comment

Skip to content