W dniach 18-25 marca 2022 r. odbył się cykl spotkań kadry SCWEW, specjalistów oraz koordynatorów z rodzicami uczniów ze współpracujących z nami placówek. Podczas spotkań rodzice podzielili się swoimi problemami w funkcjonowaniu dzieci, ich edukacji, komunikacji, relacjach z rówieśnikami.

Specjaliści SCWEW udzielali rodzicom wsparcia w zakresie rozwiązywania nurtujących rodziców problemów w zakresie psychologii, dydaktyki, rehabilitacji ruchowej oraz innych wynikających z niepełnosprawności dzieci. Rodzice mieli również możliwość uzyskania informacji, jak pracować z dzieckiem w zakresie usprawniania deficytowych funkcji oraz gdzie szukać zinstytucjonalizowanej pomocy.

SCWEW | Spotkania z rodzicami

Zdjęcie 1 z 4

Leave a comment

Skip to content