Za nami kolejny cykl konsultacji indywidualnych dla dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy przedszkola i szkół współpracujących z SCWEW.

Specjaliści SCWEW w ramach konsultacji dzielili się wiedzą na temat sposobów analizowania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wykorzystywania informacji zawartych w orzeczeniach do sporządzania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Przedstawiono i omówiono zebrania klasowych zespołów nauczycielskich do weryfikowania WOPFU oraz planowanie współpracy z rodzicami w tym zakresie.

Poruszono także temat w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konsultacje miały charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.
Grupa osób siedzących na krzesłach

Grupa osób siedzących na krzesłach

Leave a comment

Skip to content