Działania SCWEW w Lublinie zrealizowane w pierwszym etapie pilotażu (grudzień 2021)

 1. Powołanie zespołu kadry SCWEW.
 2. Powołanie koordynatorów edukacji włączającej z lubelskich placówek biorących udział w projekcie.
 3. Przeprowadzenie przez Lidera SCWEW spotkań z radą pedagogiczną poszczególnych placówek biorących udział w przedsięwzięciu.

 1. Przeprowadzanie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkola objętych wsparciem.
 2. Upowszechnienie informacji o realizacji projektu w lokalnej prasie („Kurier Lubelski” 23 grudnia 2021 r.).

 1. Przekazanie informacji o pilotażowym projekcie instytucjom istotnym dla działań SCWEW:
  • Zespół Poradni nr 1 w Lublinie
  • Zespół Poradni nr 2 w Lublinie
  • Zespół Poradni nr 3 w Lublinie
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Lublinie
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Lublinie
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Lublinie
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
  • Fundacja ALPHA
 1. Zainicjowanie współpracy z instytucjami w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu i szkołom biorącym udział w projekcie.
 2. Spotkanie zespołu SCWEW z koordynatorami współpracujących szkół i przedszkola.

Skip to content