Do roli Specjalnego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) wyznaczony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Jego zadaniem będzie wsparcie pedagogów w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej pomocy w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

Artykuł | www.lublin.eu

Skip to content