Liderem projektu jest Iwona Majewska, dyrektor SOSW, a zespół ekspertów tworzą:

 1. Dorota Kret – ekspert ds. edukacji włączającej,
 2. Dariusz Bielecki – ekspert ds. technologii włączającej,
 3. Beata Pałka – ekspert ds. informacji i ewaluacji,
 4. Beata Paradowska – Hordejuk – ekspert SCWEW.

LISTA PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBJĘTYCH WSPARCIEM PRZEZ
SCWEW LUBLIN

 1. Przedszkole nr 32 w Lublinie – koordynator Marzena Śpiewak
 2. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie – koordynator Katarzyna Orzeł
 3. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie – koordynator
  Elżbieta Kręcisz-Plis
 4. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie – koordynator Małgorzata Bielecka
 5. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie – koordynator Iwona Lipiec
 6. Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie – koordynator Jan Wasilewicz

Dodatkowo w realizację projektu zaangażowani będą specjaliści/nauczyciele z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

W ramach SCWEW prowadzona będzie także wypożyczalnia sprzętu przeznaczonego dla uczniów w zakresie: niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, niepełnosprawności słuchowej i wzrokowej oraz niepełnosprawności ruchowej. Sprzęt dostępny w wypożyczalni dostosowany będzie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Leave a comment

Skip to content