W dniach 6-7.02.2023 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku przedstawiciele SCWEW uczestniczyli w szkoleniu „Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami”, zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem szkolenia było wyposażenie lidera i kadry SCWEW w praktyczne umiejętności stosowania w praktyce edukacyjnej zasad uniwersalnego projektowania (UDL).
W ramach wykładów i warsztatów wzięliśmy udział w szkoleniach:

• Projektowanie uniwersalne w edukacji: zastosowania, zasady, przykłady
• Racjonalne dostosowania w kontekście modyfikacji procesu edukacyjnego
• Zaprojektowanie zajęć lekcyjnych w duchu projektowania uniwersalnego (scenariusze zajęć, karty pracy, racjonalne dostosowania przestrzeni klasy, szkoły)

Skip to content