W dniach 30-31 stycznia 2023 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi” organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Podczas obrad plenarnych i warsztatowych poruszone zostały następujące zagadnienia:
• identyfikowania potrzeb dzieci/uczniów w sytuacji kryzysu oraz zwrócenie uwagi na pogarszającą się kondycję psychiczną;
• rozpoznawanie zaburzeń psychicznych dzieci/uczniów, możliwości i form interwencji kryzysowej na poziomie przedszkola/szkoły oraz zapoznanie z działaniami profilaktycznymi w przedszkolu/szkole, mającymi na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci/uczniów;
• upowszechnianie wiedzy i doświadczeń realizowanych przez SCWEW w trakcie pilotażu, popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.
W czasie konferencji przedstawiciele SCWEW Kraków, Ropczyce, Wrocław i Brzeg Dolny dzielili się dobrymi praktykami i zastosowanymi rozwiązaniami w działalności SCWEW.

W drugim dniu konferencji uczestniczyliśmy w warsztatach, których tematyka związana była ze zdrowiem psychicznym dzieci/uczniów:
• Rola szkoły w profilaktyce zachowań ryzykownych.
• Architektura dobrych emocji w szkole.
• Możliwości i formy interwencji kryzysowej na poziomie szkoły.
• Plasterki na tęsknotę czyli literatura leczy duszę (trauma, depresja).

Skip to content