Działania zaplanowane w V etapie naszego projektu zakończyło szkolenie p.t. “ABAS—3 Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych” skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz specjalistów ze szkół i przedszkola objętych wsparciem SCWEW.

ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów, służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży. To narzędzie do oceny poziomu przystosowania społecznego, które jest drugim ważnym kryterium, obok poziomu funkcjonowania intelektualnego, w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej.

Posiada także szereg innych zastosowań:
• pomoc w diagnozie i klasyfikacji zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania;
• diagnoza ograniczeń funkcjonalnych pojawiających się u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami;
• jako narzędzie dokumentujące konieczność otrzymania przez badaną osobę określonych form wsparcia;
• w procesie planowania i monitorowania terapii lub treningu;
• do ewaluacji określonych programów terapeutycznych lub badań nad efektywnością terapii.

Szkolenia poprowadziła psycholog Magdalena Oczkowska.

Leave a comment

Skip to content