Ostatnie tegoroczne spotkanie w sieci współpracy i samokształcenia odbyło się 13 grudnia b.r. w siedzibie SCWEW.

W temat “Emocje – rozpoznawanie i radzenie sobie z nimi przez dzieci z niepełnosprawnościami” uczestników spotkania wprowadziły Panie Renata Zygan – pedagog specjalny, specjalista ASD i Żaneta Polańska – psycholog z Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie. Na zakończenie spotkania nauczyciele przedszkola i szkół ogólnodostępnych mieli możliwość konsultacji i rozmowy ze specjalistami.

Leave a comment

Skip to content