W lipcu i sierpniu zespół SCWEW realizował zadania z zakresu konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół/przedszkola ogólnodostępnych i koordynatorów SCWEW. Konsultacje dotyczyły czynności przygotowujących szkoły do przyjęcia uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w nowym roku szkolnym (organizacji przestrzeni edukacyjnej dla uczniów ze spectrum autyzmu, zespołem Aspergera, uczennicy słabo widzącej), analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i planowania zajęć rewalidacyjnych. Poruszono także temat zmian w przepisach prawa dotyczących zatrudniania pedagoga specjalnego. Przedstawiciele SCWEW zaoferowali wsparcie pedagogom specjalnym, którzy rozpoczną prace od 1 września.

Działania doradczo – szkoleniowe i eksperckie koncentrowały się wokół konkretnych problemów zgłaszanych przez szkołę np.: reagowania na zachowania trudne u uczniów i współpracy w tym zakresie z rodzicami, budowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym, zapoznawanie z technikami Treningu Umiejętności Społecznych i wykorzystywaniu w codziennej pracy. Konsultacje dotyczyły także sposobu prowadzenia wywiadów z rodzicami celem uzyskania informacji ważnych z punktu widzenia funkcjonowania ucznia w placówce, pomocy rodzicom w zrozumieniu niepełnosprawności ich dziecka.

Eksperci i specjaliści SCWEW udzielali porad i wskazówek dotyczących doboru podręczników i pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę.

Leave a comment

Skip to content