W dniach 12-13 lipca 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja naukowa ORE “Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

O Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, współczesnych tendencjach w rozwoju edukacji włączającej w ujęciu międzynarodowym, wsparciu kadry pedagogicznej oraz współpracy szkół specjalnych z ogólnodostępnymi dyskutowali uczestnicy dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W inauguracji wydarzenia wzięła udział wiceminister Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która odczytała list, skierowany do uczestników konferencji od Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka.

Konferencja ORE była w całości poświęcona wyzwaniom i szansom wynikającym ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Wydarzenie zgromadziło ekspertów – teoretyków i praktyków. Uczestnicy spotkania  rozmawiali m.in. na temat roli wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz edukacji włączającej w krajach europejskich, rekomendacjach wynikających z rozwiązań międzynarodowych i współczesnych tendencjach w rozwoju edukacji włączającej. Poznali także rozwiązania w tym zakresie realizowane w systemach oświaty Włoch, Niemiec, Portugalii czy Gruzji oraz krajów skandynawskich.

Przedmiotem dyskusji była także działalność Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, kwestia zapewnienia edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów, jak również szanse i wyzwania związane ze współpracą szkół specjalnych i ogólnodostępnych.

Fotorelacja | Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Zdjęcie 2 z 4

Leave a comment

Skip to content