Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół/przedszkola i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkania dla uczniów i rodziców.

W dniach 7.02 – 22.02. 2022 zespół SCWEW wraz ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej odbył pierwszy cykl konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i przedszkola objętych wsparciem w ramach projektu oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej w poszczególnych placówkach.

Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących spraw związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych szkołach, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem.

Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. Ustalono harmonogram spotkań szkoleniowych dla nauczycieli i specjalistów do końca roku szkolnego.

Zespół SCWEW dzielił się doświadczeniem w rozwiązywaniu wybranych problemów dydaktycznych i wychowawczych w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Podczas spotkań z rodzicami najwięcej uwagi poświęcono wysłuchaniu opinii na temat dotychczasowej edukacji dziecka w szkole ogólnodostępnej i oczekiwań ze strony SCWEW.

Podjęta została także próba rozwiązania bieżącego problemu natury wychowawczej, nakreślono kierunki działań i formy pomocy w celu zniwelowania niepożądanych zachowań.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Zdjęcie 4 z 5

Leave a comment

Skip to content