Dnia 24 marca 2023 r. przedstawiciele SCWEW uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji UNICEF
“Dziecko jest dzieckiem”.

Nasz Lider brał udział w panelu dyskusyjnym na temat edukacji włączającej.

Skip to content