Za nami druga wizyta monitorująca realizację zdań w SCWEW.

W dniu 20 lutego gościliśmy panie: Agnieszkę Pietrykę – kierownika projektu SCWEW1 i 2, Dorotę Prysak – głównego eksperta merytorycznego ds. funkcjonowania SCWEW oraz Ewę Wojnicką – specjalistę ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych.

Wizyta obejmowała ocenę funkcjonowania wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych w siedzibie SCWEW oraz obserwację zajęć modelowych w Szkole Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie. Panie uczestniczyły również w przeprowadzonej przez specjalistę SCWEW obserwacji wspierającej/superwizji koleżeńskiej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Skip to content