Bądźmy razem – edukacja włączająca edukacją przyszłości.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych

dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie został wyznaczony do roli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

W ramach grantu objęte zostanie wsparciem 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

Kadra SCWEW:

  • Lider SCWEW – Iwona Majewska, dyrektor SOSW
  • Ekspert ds. edukacji włączającej – Dorota Kret , nauczyciel, wicedyrektor SOSW
  • Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Beata Pałka, nauczyciel, wicedyrektor SOSW
  • Ekspert ds. technologii wspomagających – Dariusz Bielecki, nauczyciel SOSW
  • Specjaliści SCWEW
  • Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej.
Skip to content