Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie

17 stycznia 2022
Ramowy program konferencji

I. Część inauguracyjna konferencji – godz. 9.00

 1. Powitanie gości obecnych na konferencji – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 2. Mini koncert noworoczny – występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 3. Wystąpienie Pana Profesora Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki – wręczenie upominków uczniom.
 4. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie – Ewa Dumkiewicz – Sprawka
  Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
  prezentacja
 5. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”– przedstawienie projektu – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie; prezentacja
 6. Wystąpienie Pana Doktora Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin;
 7. Wystąpienie Pana Tomasza Madeja – Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 8. Zakończenie części inauguracyjnej – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.
Skip to content