Fundusze Europejskie, wiedza edukacja rozwój, zdjęcie ilustracyjne

 


Publikacja opracowana w ramach realizacji projektu Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca z koordynatorami SCWEW jako organizacja ucząca się


Harmonogram działań w okresie 01.04.2023 – 30.06.2023r.


Grupa osób siedzących na krzesłach

Działania SCWEW – II etap

II etap działań rozpoczęliśmy od konferencji „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”, ...
Grupa osób na konferencji, na pierwszym planie mikrofon, zdjęcie ilustracyjne

SCWEW Konferencja

Konferencja otwierająca „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” ...
Dwaj chłopcy, w tym jeden w okularach czytający książkę, zdjęcie ilustracyjne

SCWEW Lublin, artykuł

Do roli Specjalnego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) wyznaczony został ...
Prezentacja projektu edukacji włączającej, fotografia ilustracyjna

Działania SCWEW – I etap

Działania SCWEW w Lublinie zrealizowane w pierwszym etapie pilotażu (grudzień 2021) ...
Biała tablica z pisakami

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne z liderem, ekspertami i koordynatorami ...
Skip to content