Fundusze Europejskie, wiedza edukacja rozwój, zdjęcie ilustracyjne

 


Publikacja opracowana w ramach realizacji projektu Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca z koordynatorami SCWEW jako organizacja ucząca się


Harmonogram działań w okresie 01.04.2023 – 30.06.2023r.


Międzynarodowa konferencja ORE

W dniach 30-31 stycznia 2023 r. uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW ...

Kolejne szkolenia za nami

W dniach 11 i 12 stycznia 2023 r. przedstawiciele SCWEW uczestniczyli w szkoleniach uzupełniających ...

Szkolenie ABAS

Działania zaplanowane w V etapie naszego projektu zakończyło szkolenie p.t. "ABAS—3 Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych" ...

Życzenia świąteczne

Pełnych ciepła i spokoju, życzenia ...

Sieć współpracy i samokształcenia

Ostatnie tegoroczne spotkanie w sieci współpracy i samokształcenia odbyło się 13 grudnia b.r. w siedzibie SCWEW ...

Konferencja ORE

W dniu 8 grudnia b.r. kadra SCWEW, specjaliści oraz nauczyciele przedszkola objętego wsparciem wzięli udział w konferencji online ...
Skip to content