Fundusze Europejskie, wiedza edukacja rozwój, zdjęcie ilustracyjne

 


Publikacja opracowana w ramach realizacji projektu Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpraca z koordynatorami SCWEW jako organizacja ucząca się


Harmonogram działań w okresie 01.04.2023 – 30.06.2023r.


Zarządzanie własnymi emocjami

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu z p. Agnieszką Szwejkowską ...

Szkolenie liderów w Sulejówku

W dniach 27 – 28 lutego w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów SCWEW ...

Wizyta monitorująca

Za nami druga wizyta monitorująca realizację zdań w SCWEW ...

Kolejne szkolenie za nami

Kolejna grupa specjalistów SCWEW oraz koordynatorów szkół objętych wsparciem uczestniczyła w szkoleniu ...

Konsultacje z lekarzem psychiatrą

Informujemy, że od 13 lutego 2023 r. rozpoczynają się konsultacje z lekarzem psychiatrą dla rodziców i uczniów. Konsultacje prowadzić będzie Pani Doktor Kinga Szymona w ...

Szkolenie w Sulejówku

W dniach 6-7.02.2023 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku przedstawiciele SCWEW uczestniczyli w szkoleniu ...
Skip to content